Tạo tài khoản trên trang Pau’s Collection
Được cập nhật vào 18 tháng 11, 2019

Sau đây là hướng dẫn về cách tạo tài khoản Pau’s Collection, tài khoản của bạn được dùng để mua phim, quản lý phim và vé tham dự tất cả các sự kiện của Pau’s Collection.

Tạo tài khoản

 1. Ở trang chủ, click vào biểu tượng người dùng

 2. Nhập thông tin đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản, nếu chưa đăng ký tài khoản, hãy chọn Đăng ký ngay.

 3. Điền tất cả thông tin cần thiết. Xin lưu ý: Số điện thoại là bắt buộc để nhận OTP xác nhận, địa chỉ email bạn có thể cập nhật sau trong Quản lý tài khoản. Tất cả thông tin của bạn đều được bảo mật.

 4. Nhập mã OTP xác nhận, mã OPT sẽ được gửi qua số điện thoại bạn đã đăng ký

 5. Hoàn tất đăng ký

Tạo tài khoản nhanh bằng mạng xã hội

 1. Click vào biểu tượng mạng xã hội để tạo tài khoản nhanh.

 2. Nếu tài khoản xã hội không có thông tin số điện thoại, bạn hãy nhập vào popup sau.

 3. Tạo mật khẩu cho tài khoản Pau’s Collection.

 4. Hoàn tất đăng ký.

Mua vé live stream
Được cập nhật vào 18 tháng 11, 2019

Vé xem live stream là vé dùng để xem livestream trực tiếp nội dung mà bạn đang sở hữu. Sau đây là hướng dẫn quy trình mua vé live stream tại Pau’s Collection.

Đăng nhập tài khoản

Để thực hiện mua vé, bạn cần phải có tài khoản, xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.

Mua vé live stream

 1. Tại trang chủ, click chọn Mua vé.

 2. Chọn mục Tham gia sự kiện trong trang mua vé.

 3. Chọn số lượng vé bạn muốn mua, một tài khoản có thể sở hữu nhiều vé live trong một sự kiện để nhận mã game chơi game, tối đa 10 vé cho mỗi lần mua.

 4. Đồng ý với các điều khoản bảo mật và Click nút Tiến hành thanh toán để vào hệ thống thanh toán. Thanh toán của bạn sẽ được thực hiện trong 10 phút.

 5. Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang xem kết quả thanh toán.

 6. Có 3 cách để xem các vé đã mua:

  1. Vào trang Quản lý vé

   • Sau khi đăng nhập, click vào icon người dùng trên góc phải màn hình.
   • Click vào menu Quản lý vé.
  2. Trung tâm thông báo

   • Click vào Thông báo trên Header để mở Trung tâm thông báo.
   • Click vào thống báo vé vừa mua để dẫn sang trang Quản lý vé.
  3. Click nút Xem phim trên trang chủ

   • Click vào nút Xem ngay trên trang chủ của nội dung đang xem.
   • Chọn các vé vừa mua hoặc còn khả dụng để xem phim.

Xin lưu ý: Tài khoản sẽ bị từ chối thanh toán trong 24 giờ sau khi thanh toán thất bại 3 lần trong một ngày.

Liên hệ số hotline 0393953939 để được hỗ trợ.

Mua vé sự kiện
Cập nhật vào ngày 18 tháng 11 năm 2019

Vé sự kiện là vé tham gia sự kiện thật tế và đồng thời bạn có thể xem live stream trực tiếp. Sau đây là hướng dẫn quy trình mua vé sự kiện tại Pau’s Collection.

Đăng nhập tài khoản

Để thực hiện mua vé, bạn cần phải có tài khoản, xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.

Mua vé sự kiện

 1. Tại trang chủ, click chọn Mua vé.

 2. Chọn mục Tham gia sự kiện trong trang mua vé.

 3. Chọn khu vực bạn muốn mua vé, mỗi khu vực sẽ hiển thị sức chứa tối đa và số chỗ có thể đặt.

 4. Một số khu vực có ghế ngồi, hãy thực hiện chọn ghế ngồi.

 5. Trong giao diện chọn ghế, chọn ghế tương ứng với số lượng vé đã chọn tại trang mua vé.

 6. Chọn số lượng vé bạn muốn mua, một tài khoản có thể sở hữu nhiều vé live trong một sự kiện để nhận mã game chơi game, tối đa 10 vé cho mỗi lần mua.

  Xin lưu ý: Chọn lại số ghế sẽ tự huỷ các ghế bạn đã chọn

 7. Đồng ý với các điều khoản bảo mật và Click nút Tiến hành thanh toán để vào hệ thống thanh toán. Ghế của bạn sẽ được giữ trong 10 phút.

 8. Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang xem kết quả thanh toán.

 9. Có 3 cách để xem các vé đã mua:

  1. Vào trang Quản lý vé

   • Sau khi đăng nhập, click vào icon người dùng trên góc phải màn hình.
   • Click vào menu Quản lý vé.
  2. Trung tâm thông báo

   • Click vào Thông báo trên Header để mở Trung tâm thông báo.
   • Click vào thống báo vé vừa mua để dẫn sang trang Quản lý vé.
  3. Click nút Xem phim trên trang chủ

   • Click vào nút Xem ngay trên trang chủ của nội dung đang xem.
   • Chọn các vé vừa mua hoặc còn khả dụng để xem phim.

  Xin lưu ý: Tài khoản sẽ bị từ chối thanh toán trong 24 giờ sau khi thanh toán thất bại 3 lần trong một ngày.

  Liên hệ số hotline 0393953939 để được hỗ trợ.