CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ/HOÀN TIỀN

Trong các trường hợp sau, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được đổi trả hàng trong thời gian sớm nhất: Do lỗi sự cố phát sinh từ nhà tổ chức chương trình khi cho nội dung chương trình không đảm bảo như trong cam kết bán vé lúc đầu: thay đổi về nghị sỹ biểu diễn, về ngày giờ sự kiện diễn ra, …

Bằng việc thanh toán qua website này, quý khách chấp nhận vị trí ghế ngồi mà bạn đã đặt. Quý khách đồng ý rằng, trong những trường hợp có sự thay đổi về chương trình hoặc bất khả kháng, PAU’S COLLECTION có quyền hoàn trả lại bất kỳ vé nào từ việc mua bán qua trang web này hoặc thực hiện việc chuyển vé cho bạn qua chương trình khác theo yêu cầu của quý khách.