Tạo tài khoản trên trang Pau’s Collection
Được cập nhật vào 28 tháng 10, 2018

Sau đây là hướng dẫn về cách tạo tài khoản Pau’s Collection, tài khoản của bạn được dùng để mua phim, quản lý phim và vé tham dự tất cả các sự kiện của Pau’s Collection.

Tạo tài khoản

 1. Ở trang chủ, click vào biểu tượng người dùng

 2. Nhập thông tin đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản, nếu chưa đăng ký tài khoản, hãy chọn Đăng ký ngay.

 3. Điền tất cả thông tin cần thiết. Lưu ý: Bạn có thể chỉ cung cấp Số điện thoại hoặc địa chỉ email.

 4. Nhập mã OTP xác nhận:

  • Nếu bạn đăng ký qua số điện thoại, OTP sẽ được gửi qua số điện thoại bạn đăng ký.
  • Nếu bạn đăng ký qua địa chỉ mail, OTP sẽ được gửi qua địa chỉ mail bạn đăng ký.
 5. Hoàn tất đăng ký

Tạo tài khoản nhanh bằng mạng xã hội

Click vào iểu tượng mạng xã hội để tạo tài khoản nhanh.

Mua vé xem live
Được cập nhật vào 28 tháng 10, 2018

Sau đây là hướng dẫn quy trình mua vé sự kiện của Pau’s Collection. Vé sự kiện là vé tham gia sự kiện thật tế và bạn có thể xem live với vé sự kiện của mình.

Đăng nhập tài khoản

Để thực hiện mua vé, bạn cần phải có tài khoản, xem hướng dẫn tạo tài khoản.

Mua vé

 1. Tại trang chủ, click chọn nút Mua vé.

 2. Chọn Xem Live online trong trang thanh toán.

 3. Chọn số lượng vé bạn muốn mua, một tài khoản có thể sở hữu nhiều vé live trong một sự kiện để nhận mã game chơi game Tối đa 10 vé cho mỗi lần mua

 4. Đồng ý các điều khoản bảo mật và sử dụng, click Tiến hành thanh toán để vào hệ thống thanh toán.

Mua vé sự kiện
Được cập nhật vào 28 tháng 10, 2018

Sau đây là hướng dẫn quy trình mua vé sự kiện của Pau’s Collection. Vé sự kiện là vé tham gia sự kiện thật tế và bạn có thể xem live với vé sự kiện của mình.

Đăng nhập tài khoản

Để thực hiện mua vé, bạn cần phải có tài khoản, xem hướng dẫn tạo tài khoản.

Mua vé

 1. Tại trang chủ, click chọn nút Mua vé.

 2. Chọn Tham gia sự kiện trong trang thanh toán.

 3. Chọn khu vực và số lượng vé bạn muốn mua, một tài khoản có thể sở hữu nhiều vé live trong một sự kiện để nhận mã game chơi game Tối đa 10 vé cho mỗi lần mua

 4. Chọn khu vực bạn muốn mua vé, xin lưu ý số chỗ còn lại của mỗi khu vực.

 5. Một số khu vực có ghế ngồi, nên sẽ yêu cầu bạn thực hiện chọn chỗ ngồi.

 6. Chọn ghế đúng với số lượng vé đã chọn bên ngoài.

 7. Click Tiến hành thanh toán để vào hệ thống thanh toán.